top of page

Muutostyöilmoitus (remontti-ilmoitus)

 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön osakkaat ovat velvollisia ilmoittamaan isännöitsijätoimistolle sekä hallitukselle huoneisto-jensa muutostöistä. Taloyhtiö nimeää tarvittaessa remontille valvojan ja valvontakulut veloitetaan osakkaalta. Luvanvaraista työtä ei saa aloittaa ennen hallituksen käsittelyä ja aloitusluvan myöntämistä. Osakas voi myös ehdottaa valvojaksi mieleistään ammattilaista.

Lataa tästä sähköisesti täydennyskelpoinen muutos-ja kunnossapitotyölomake. Palauta allekirjoittamasi lomake postitse isännöintiin tai skannattuna mahdollisine liitteineen sähköpostin liitetiedostoina isännöintikonttorillemme.

 

Lupaa vaativat työt ilmoitetaan tällä lomakkeella:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli kyseessä on työ, joka ei vaadi taloyhtiön lupaa eikä käsittelyä, voit ilmoittaa siitä kätevimmin tällä sähköisellä lomakkeella. Mikäli huoneiston remonti jäävät ilmoittamatta, ne eivät myöskään näy myöhemmin isännöitsijäntodistuksessa esim. asuntoa myytäessä!

 

 

Hallituksen on ilmoituksen saatuaan käsiteltävä se mahdollisemman nopeasti. Jos muutostyö vaikuttaa muiden osakkeenomista-jien huoneistojen käyttämiseen, on hallituksen ilmoitettava heille tästä muutostyöstä kirjallisesti.

 

Uusi isännöitsijäntodistuksen sisältöä koskeva asetus määrää, että huoneistoa koskevat tehdyt kunnossapito- ja muutostyöt suo-ritusajankohtineen on ilmoitettava isännöitsijäntodistuksessa. Myös yhtiön tekemät muutostyöt on sisällytettävä isännöitsijänto-distukseen. Hallituksen on huolehdittava, että muutostyöilmoitukset säilytetään huoneistokohtaisesti koko huoneiston olemassa-olon ajan. Tutustu yhtiön ja osakkaan väliseen kunnossapitovastuuseen.

Isännöintitoimisto Espoo | isännöinti Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi

Tässä joitain hallitukselle ilmoitettavia töitä:

 

 • parketin asennus muovimaton tilalle

 • wc:n, kylpyhuoneen, saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen

 • keittiön allaskaappien vaihtaminen

 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta

 • hanan tai wc-istuimen vaihto

 • hanan irrottaminen, veden katkaisemista edellyttävät työt

 • kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen

 • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: lämmitysjärjestelmään

  kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja

 • parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen)

 • muutokset kantaviin väliseiniin

 • muutokset ulko-oviin (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen)

 • kevyiden väliseinien purku, siirto tai uusien rakentaminen, jos seinien sisällä kulkee sähkö- tai tietoliikennejohtoja, vesi- tai viemäriputkia. ilmastointikanava tmv.

 • ilmalämpöpumpun asentaminen

 

Näistä ei tarvitse ilmoittaa (jos olet epävarma, tarkista asia isännöitsijältä):

 

 • tapetointi ja maalaus

 • taulujen kiinnittäminen seiniin

 • keittiön yläkaappien vaihto, jos ei vaikuta ilmanvaihtoon tai kanaviin

 • pesu- tai astianpesukoneen asennus, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat

  ennestään olemassa

 • huonekorkeuden lasku siten, että ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin tai sähköjohtoihin

 • kiinteiden kalusteiden, kuten eteis- tai vaatekaapistojen asennus, rakentaminen tai poistaminen

 • muiden kuin viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden (jää-, pakastin- tai viileäkaappi, mikroaaltouuni, liesituuletin) asennus, muuttaminen tai poisto. Hormiin liitetyn liesituulettimen poistamisesta tulee ilmoittaa. Samoin asennuksesta.

 • väliovien poistot

 • vanhan parkettilattian uusiminen samantyyppiseen parkettilattiaan

 

Remontin valvonta

Remonttien valvonnan tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas.

 

Taloyhtiö valitsee valvojan

 • Taloyhtiön hallitus on useimmiten valtuuttanut isännöitsijän valitsemaan valvojan

 • Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa asunnossa tehtäviä remontteja.

 • Taloyhtiön hallituksen tulee kuitenkin varmistaa, että valvonnan hinta on kilpailukykyinen eli valvonnasta on pyydetty useampia tarjouksia. Kilpailuttamisen seurauksena on useimmiten jo aikaisemmin tehty sopimus valvonnasta jonkin tahon kanssa.

 • Erityisen huolellisesti on valvottava sellaiset remontit, joista voi aiheutua haittaa tai vahinkoa, esimerkiksi kosteiden tilojen korjaukset.

 • Valvonnan tarve ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Pienissä remonteissa yhtiön ei aina tarvitse lähettää valvojaa, mikäli muutos- ja kunnossapitoilmoituksesta selviää, että osakas hoitaa työt määräysten edellyttämällä tavalla.

 

Osakas maksaa valvonnan

 

Lain tarkoittama valvonta tarkoittaa nimenomaan yhtiön toimesta suoritettavaa valvontaa, jonka vuoksi valvonnan tilaajana ja maksajana on yhtiö. Jos näin ei olisi, ei yhtiö voisi kontrolloida valvonnan tasoa eikä siitä perittäviä maksuja.

 

 • Valvontakustannusten tulee olla kohtuullisia, mikä tarkoittaa sitä, että valvonnan laajuus tulee olla oikeassa suhteessa valvontatarpeeseen.

 • Kohtuullisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valvonnan kustannus on jokin tietty osuus remonttikustannuksista.

 • Pienen remontin valvonnan osuus remonttikustannuksista voi kuitenkin olla suuri.

 • Liikaa ei kuitenkaan saa valvoa eli turhia tarkastuskäyntejä ei saa tehdä.

 • Esim. kylpyhuoneremontissa tarvitaan useita tarkastuskäyntejä, kun taas parketin asennuksessa riittää tavallisesti yksi tarkastuskäynti.

 • Osakkaalta ei voida periä enempää kustannuksia kuin yhtiö on itse maksanut.

 

Esimerkkejä valvontatarpeesta

 

Keittiöremontissa, jossa uusitaan myös tiskiallas ja hanat, tarvitaan yleensä kolme

valvontakäyntiä:

1. Aloituskatselmus (lähtötilanne)

2. Purkukatselmus

3. Loppukatselmus

 

Täydellisessä kylpyhuoneremontissa tarvitaan tyypillisesti 3-6 valvontakäyntiä:

1. Aloituskatselmus (varmistetaan että ilmoituksen tiedot ovat asianmukaiset)

2. Purkukatselmus

3. Lattian kallistukset ja lattiakaivon asennus tarkistetaan.

4. Vedeneristyskatselmukset; 

4.1 seinien vedeneristeen tarkistus

4.2 lattian vedeneristeen tarkistus

 (vedeneristys tarkistetaan 1-2 eri kerralla: ensin tehdään seinien vesieristys ja laatoitus alinta riviä lukuun ottamatta, vasta sitten tehdään lattian vesieristys)

5. Lopputarkastus

 

 

OSAKKEENOMISTAJAN HUOLELLISUUSVELVOITE

 

Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan töitä teettävän osakkeenomistajan huolellisuutta arvioidaan kokonaisuu-tena. Hänen huolellisuusvelvoitteeseen sisältyy muun muassa, että

 

1) osakas ilmoittaa remonteista etukäteen yhtiölle,

2) työt tehdään huolellisesti hyvän rakennustavan mukaisesti,

3) osakas myötävaikuttaa siihen, että valvoja pidetään ajan tasalla remontin edistymisestä,

4) valvojalle annetaan mahdollisuus suorittaa valvontatehtävää,

5) tekijöinä käytetään vain ammattilaisia.

 

Asunto-osakeyhtiölain 4. ja 5. luku määrittävät osakkeenomistajan suorittamia kunnossapito- ja muutostöistä.

Linkki asunto-osakeyhtiölakiin: 

 

 

 

 

Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy. Isännöintiä Helsinki,isännöinti Espoo,isännöinti Kirkkonummi,isännöinti Vantaa,isännöinti Kauniainen
bottom of page