top of page
Pääkauunkiseudun Isännöitsijät Oy tarj oaa laadukasta isännöintiä Espoon isännöitsijäkonttorista käsin. Pyydä isännöintitarjous ja tee kanssamme lyömätön isännöintisopimus.

Isännöitsijätoimisto Espoo | Isännöintipalvelut | Isännöintitoimisto

Isännöitsijä Espoo. Isännöitsijätoimisto Espoo | Isännöintipalvelut | Isännöintitoimisto. Laadukkaat isännöintipalvelut Espooseen, Helsinkiin ja Kirkkonummelle.

Isännöinnin uudet tuulet. Lisätietoa Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy, www.isannoitsijat.com
Isännöintitoimiston sähköinen asiointi | Isännöintiä Espoo,Helsinki,Vantaa | www.isannoitsijat.com | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy
Meillä onnistuu myös sähköinen asiointi verkossa. Tässä informaatiota joistain ilmoitus- sekä tilauslomakkeistamme:

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS

 

Isännöitsijätodistuksesta selviävät taloyhtiötä, huoneistoa ja asunto-osakasta koskevat lakisääteiset tiedot.

 

Isännöitsijätodistus voidaan toimittaa vain niille henkilöille, joilla on oikeus kyseiseen asiakirjaan. Välittäjän ja kuolinpesän hoitajan tulee dokumentein osoittaa oikeutensa asiakirjojen tilaamiseen.  

 

Huom! Tilaus käsitellään vasta, kun olemme vastaanottaneet tilausoikeuden osoittavat dokumentit. Ne voi toimittaa meille myös sähköpostin liitetiedos-toina. Otsikoi sähköpostisi "IS-todistus + As Oy nimi + tilaajan nimi". Todistusten normaali toimitusaika on 5 työpäivää.

 

 

Isännöitsijäntodistukseen kuuluvia liitteitä:

 

Isännöitsijäntodistukseen kuuluu aina vakioliitteenä kunnossapitotarvesuun-nitelma (vanhalta nimeltään korjaustarveselvitys). 

 

Pankki haluaa yleensä vakuuden arviointia varten liitteeksi kunnossapitotar-vesuunnitelman.

 

Osakehuoneistosi myynnin yhteydessä tarvitset liitteiksi kunnossapitotarve-suunnitelman, tilinpäätöksen (sis. mm. tase, tilintarkastuskertomus, talous-arvio), yhtiöjärjestyksen sekä energiatodistuksen.

 

Huoneistosi vuokraamiseen tarvitset yleensä liitteinä energiatodistuksen sekä kunnossapitotarvesuunnitelman.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Isännöitsijätodistuksen saa isännöintitoimistosta tarvittaessa nopeasti | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy | www.isannoitsijat.com
Isännöitsijä työssään isännöintitoimistossa | isännöintipalvelut Espoo, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi | www.isannoitsijat.com | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy
LAINAOSUUSLASKELMA

 

Lainaosuus vastaa aina kuluvan kuukauden lopun tilannetta ja pääoma-vastike jää pois seuraavan kuukauden alusta. Lainaosuus lyhennetään yhtiön tililtä kuukauden lopussa, joten lainaosuuslaskelman eräpäivä on aina vii-meistään kuukauden 25. päivä. Lainaosuussuorituksen myöhästyessä, myö-hästymisosuudelta joudutaan perimään viivästyskorot sekä kulut. Tämä on hyvä huomioida lainaosuuslaskelmaa tilattaessa, jotta meille jää riittävästi aikaa ( 5 työpäivää) laskelman laatimiseksi.

Voi tilata em. mainittuja sekä muita asiakirjoja klikkaamalla tätä linkkiä:

MUUTTAMINEN YHTIÖÖN JA POIS SIITÄ

 

Huomaathan, että taloyhtiön muuttolomakkeen lisäksi virallinen muuttoilmoitus on jätettävä  väestörekisterikeskukseen. Lisätietoja osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi tai www.posti.fi

HUONEISTON REMONTTI-ILMOITUS

 

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkaan ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen yhtiölle töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla ole-vaan kiinteistön tai rakennuksen osaan taikka toisen osakkaan huoneiston käyt-tämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Osa-kas ilmoittaa korjaustyöstä isännöitsijätoimistoomme ko. valikosta löytyvällä lo-makkeella.

 

Asunto-osakeyhtiölaissa säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen ei mm. sisälly:

 

 • tapetointia eikä maalausta

 • lattiapinnoitteen vaihtaminen vastaavan kaltaiseen pinnoitteeseen (esim. vanhan parketin uusiminen, kun käytetään uudelle parketille suositeltua äänieristettä)

 • taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämistä

 • eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen tai muun kuivatilan kaappien rakentamista, asentamista eikä poistamista, jos ei vaikuteta ilmanvaihtoon (ei peitä ilmanvaihtokanavaa)

 • keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentamista, jos ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon

 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentamista, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat olemassa

 • muiden kuin käyttövesi-, viemäri-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen: jää-, pakastin- ja viileäkaappi, mikroaaltouuni, kuivauskaappi tai –rumpu, ilmanvaihtojärjestelmään kytkemätön liesituuletin (aktiivihiilisuodattimella toimiva)

 • huonekorkeuden laskemista, jos se ei vaikuta ilmastointikanaviin tai sähköjohtoihin

 • väliovien vaihtamista eikä poistamista

Tutustu kunnossapistovastuun jakautumiseen osakkaan sekä taloyhtiön

välillä klikkaamalla alla olevaa linkkiä: 

Isännöitsijätoimistosta saat halutessasi isännöitsijän laatiman lainaosuuslaskelman | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy | www.isannoitsijat.com
Isännöitsijä huolehtii taloyhtiöistä suurella sydämellä | www.isannoitsijat.com | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy | isännöinti Espoo,Helsinki,Vantaa,Kauniainen,Kerava,Tuusula,Järvenpää,Hyvinkää,Lohja,Kirkkonummi | isännöitsijätoimisto Helsinki,Vantaa,Espoo,Kirkkonummi,Kauniainen,Lohja,Tuusula,Kerava
Isännöitsijä huolehtii taloyhtiönne kunnossapitoasioista | www.isannoitsijat.com | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy | isännöinti Espoo,Helsinki,Vantaa,Kirkkonummi,Kauniainen,Lohja,Kerava,Tuusula,Järvenpää,Hyvinkää,Vihti,Karkkila,Inkoo
Huoneiston remontti-ilmoitusten teko on helppoa sähköisesti, www.isannoitsijat.com, Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy

Tästä pääset tekemään remontti-ilmoituksen,

joka vaatii taloyhtiön luvan:

HÄIRITSEVÄ TOIMINTA

 

Häiriötilanteiden ratkaisu

 

Häiritsevään käyttäytymiseen kannattaa reagoida heti. Siihen voi puuttua esimer-kiksi keskustelemalla ja sovittelemalla naapurin kanssa tai ottamalla yhteyttä isännöintiin ja taloyhtiön hallitukseen.

 

Toimi näin:

 

 • Pidä häiritsevästä elämästä kirjaa.

 • Ilmoita isännöinnille ja tiedoksi hallitukselle, mitä on tapahtunut ja mil-loin.

 

 

Isännöinti ja hallitus arvioivat ilmoituksen perusteella, onko taloyhtiön syytä puuttua toimintaan. Jos häirisevä elämä jatkuu, hallitus voi ryhtyä toimenpitei-siin. Se antaa ensin varoituksen ja jos muutosta ei tapahdu, yhtiökokous voi päättää ottaa asunnon taloyhtiön hallintaan.

 

Hallintaanoton aikana osakas tai häiriötä aiheuttanut asukas joutuu muuttamaan pois asunnosta. Asunnon omistussuhde ei kuitenkaan muutu.

 

Ko. valikosta löytyy häiriöilmoituslomake jonka voitte tulostaa ja täyttää siinä olevan ohjeen mukaisesti. Toimittakaa mieluiten useamman osakkaan (eri asun-noista) allekirjoittama lomake hallituksen/isännöitsijän käsitelyä varten.

 

 

 

 

 

 

Tästä pääset tekemään remontti-ilmoituksen,

joka ei vaadi taloyhtiön lupaa:

Isännöitsijän kautta hoituvat myös taloyhtiön häiriöiden hoitaminen, www.isannoitsijat.com | Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy | isännöinti Espoo,Vantaa,Kirkkonummi,Helsinki,Kerava,Tuusula,Kauniainen,Järvenpää,Hyvinkää,Lohja,Inkoo

Taloyhtio.Info -palvelukanava

 

Yhtiössänne voidaan ottaa käyttöön Taloyhtiö Info, johon voidaan laittaa mm. yhtiökokoustenne pöytäkirjat. Hallituksen jäsenille sekä osakkaille annetaan lisäksi omat tunnuksensa, joilla pääsee järjestelmään sisään.  

 

 

LISÄAVAIMIEN TILAAMINEN

 

Osakkeenomistajilla on ainoastaan oikeus tilata avaimia. Vuokralaisen on esitet-tävä osakkeenomistajalta saamansa valtakirja isännöitsijälle ennen tilausta. 

 

Avainten valmistuttua, lukkoliike ilmoittaa siitä suoraan tilaajalle. Osakkeenomis-tajan sekä vuokralaisen on aina todistettava henkilöllisyytensä avainten noutami-sen yhteydessä.

 

Tee lisäavaintilaus tästä:

Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy Espoo,Helsinki,Vantaa,Uusimaa,isännöintiä, isännöinti,isännöitsijä, isännöitsijät,isännöitsijätoimisto,isännöintitoimisto,isännöitsijätoimistot Helsinki,isännöintitoimistot Espoo,isännöinti Helsinki,isännöinti Espoo,isännöinti Vantaa,isännöitsijä Espoo,isännöitsijä Helsinki,isännöitsija Vantaa,isännöintitoimisto Uusimaa,isännöintoimistot Espoo,isännöintiyritys Espoo, isännöitsijäyritys Espoo, isännöintisopimus,isännöintisopimukset,isännöintitarjous Espoo
Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy Espoo,Helsinki,Vantaa,Uusimaa,isännöintiä, isännöinti,isännöitsijä, isännöitsijät,isännöitsijätoimisto,isännöintitoimisto,isännöitsijätoimistot Helsinki,isännöintitoimistot Espoo,isännöinti Helsinki,isännöinti Espoo,isännöinti Vantaa,isännöitsijä Espoo,isännöitsijä Helsinki,isännöitsija Vantaa,isännöintitoimisto Uusimaa,isännöintoimistot Espoo,isännöintiyritys Espoo, isännöitsijäyritys Espoo, isännöintisopimus,isännöintisopimukset,isännöintitarjous Espoo
Pääkaupunkiseudun Isännöitsijät Oy. Isännöintiä Helsinki,isännöinti Espoo,isännöinti Kirkkonummi,isännöinti Vantaa,isännöinti Kauniainen
bottom of page